PRODUKTIONSPLANERING

modul4

BESKRIVNING          UTBILDNINGSMÅL          MÅLGRUPP          PLATS/DATUM          PRIS
 BESKRIVNING
Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse för hur planeringsarbetet med en filminspelning går till och tar upp sådant som aktivitetsplanering, manusnedbrytning, hur man arbetar med sk ”floorplans”, hur man skapar ett inspelningsschema och ger även en introduktion till arbetet med att skapa en produktionsbudget och tekniskt flödesschema.

Syftet är att kursen även ska ge en insikt i hur alla olika beståndsdelar i planeringen samverkar och interagerar – och hur man bäst kan utnyttja detta för att planera sin film på det sätt som passar varje individuell film bäst.


UTBILDNINGSMÅL
Du ska kunna ska kunna upprätta en aktivitetsplan för alla planerade aktiviteter under förproduktion, inspelning och efterproduktion. Du ska även kunna göra en nedbrytning av ett filmmanis, inför skapandet av ett inspelningsschema – och ska även förstå hur floorplans fungerar, samt ha grundläggande förståelse för hur man upprättar en budget och ett tekniskt flödesschema.


MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till alla debuterande producenter, oberoende filmskapare, aspirerande line-producers och/eller produktionsledare och andra som vill få en övergripande insyn i hur arbetet med att planera en filmproduktion går till.


PLATS/DATUM
GÖTEBORG (kvällskurs): 28:e Mars + 11:e April
STOCKHOLM (heldag): Fred den 19:e April
iFocus – utanför Trollhättan under independent-camp: Tors 28:e Mars + Tors 25:e April


PRIS HELDAG
1800 SEK per person
900 SEK för Filmcafé medlemmar och studerande vid filmskolor (ex. mat & logi)

PRIS KVÄLLSKURS
900 SEK per person
450 SEK för Filmcafé medlemmar och studerande vid filmskolor

ANMÄLAN SKER PER MAIL TILL: info@timelockfilm.se

Speak Your Mind

*