Inspelnngsschema

Planering är A och O. Att starta en inspelning utan tanke på vad man spelar in och i vilken ordning kan ställa till stora problem. Här kommer därför lite tips på vad man ska tänka på när man gör ett inspelningsschema för sin film.

Vad är ett inspelningsschema?
Ett inspelningsschema är helt enkelt ett scham för inspelningen som talar om vad man spelar in vilka dagar, vilka som medverkar, var inspelningen sker och andra viktiga saker. Inspelningsschemat är ett väldigt viktigt instrument för att påverka slutresultatet dels därför att det till stor del påverkar hur effektivt man utnyttjar de resurser man har till sitt förfogande och dels styr hur man prioriterar i manuset. Dvs vad man lägger sin tid och sina resurser på. Vilka scener man ger mer tid och vilka man ger mindre.

Manusnedbrytning
För att ta fram ett inspelningsschema så börjar man med att göra en sk manusnedbrytning. Dvs man går igenom manuset från början till slut och markerar hur långa scenerna, på vilken plats dom utspelar sig och alla olika saker som behövs för att spela in dem. Tex så markerar man vilka skådespelare som är med i vilka scener. Vilken scenografi, rekvisita, kostym som krävs i de olika scenerna. Antalet statister som krävs. Om scenen utspelar sig på dagen eller natten. Om det är några andra ”specialkrav” så som tex avancerade stunts, pyroteknik eller kanske green screen filmning som krävs. För att göra själva manusnedbrytningen används ibland speciella datorprogram som tex Entertainment Partners Movie Magic Budgeting. Men det går även bra att göra detta i tex Microsoft Excel eller tom manuellt genom att tex använda färgade överstrykningspennor där man markerar tex alla skådespelare i manuset med en färg, all rekvisita med en annan, all kostym med en tredje osv – och sedan skriver listor där man scen för scen spaltar upp vad som behövs.

Föra en dialog med regissören
Det är viktigt att manusnedbrytningen sker i samråd med regissören, eftersom det ju är dennas vision som ska genomföras. Ofta så är ju heller inte beskrivningarna manuset så detaljerade så man t ex kan veta exakt hur många statister det ska vara i en scen eller om det finns andra saker som komplicerar eller ställer krav på inspelningen. Detta är naturligtvis även kopplat till budgeten där det ju kanske ibland blir en dragkamp mellan regissörens ambition att genomföra sin vision och producentens ambition att hålla nere kostnaderna – eller i alla fall hålla budget. Men detta får bli fokus i en annan artikel, här lägger vi tillsvidare de ekonomiska problemen åt sidan och fokuserar på organisation och logistik.

Kamerainställningar
En sak som man verkligen måste prata igenom med regissören är hur många sk kamerainställningar (set up’s) som varje scen har. Kamerainställningarna är de positioner/placeringar som kameran placeras på när man spelar in scenen – och som tex kräver unika ljussättningar. Som exempel så om man har en scen där två personer sitter och pratar med varandra vid ett bord och man filmar mot båda dessa personer över axeln på den andra, då är detta två unika kamera inställningar. Vill man sedan filma en avståndsbild där man ser båda två vid bordet i samma bild, då är det ytterligare en kamera inställning. Vill man filma uppifrån taket, ner mot bordet, ja då är det ytterligare en inställning. Det vanliga här är att regissören och fotografen sätter sig och gemensamt går igenom hur många inställningar som krävs vid varje scen och sedan överlämnar en sk tagningslista till producenten eller produktionsledaren.

Organisera inspelningen
När så hela manusnedbrytningen är genomförd så är nästa steg att organisera, lägga schemat, på ett sätt som är så effektiv som möjlig – men som samtidigt är det bästa för filmen rent kvalitativt. Dvs försöka utnyttja alla resurser som man har så bra som möjligt. Detta brukar tex innebära att man ser till att man spelar in alla scener som utspelar sig på samma plats efter varandra, att man spelar in alla scener som utspelar sig på natten i en följd, att man spelar in scener med de skådespelare som har mindre roller i en följd, så att man inte behöver betala dem för att sitta och vänta. Alternativt betala fler flygbiljetter än nödvändigt eller dyl för att transportera dem till inspelningen. (det här gäller ju främst skådespelare som bor på en annan ort än där man spelar in).

Tillgänglighet
En sak som man dock måste ta med i beräkningen när man lägger schemat är tillgängligheten. Dels vilka datum som skådespelarna är tillgängliga (dom kan ju vara uppbokade på andra uppdrag) och dels hur många dagar man avtalat om att de ska medverka. Använder man skådespelarna fler dagar så ska dom ju ha mer betalat och då kan kostnaderna lätt skena iväg – och i värsta fall kan ju pengarna ta slut…

Det här gäller dock inte bara skådespelare. Utan egentligen allt man använder på inspelningen. Det kan ju tex vara så att man bara har tillgång till en inspelningsplats en viss tid eller att man hyrt en speciell utrustning (tex en kran) ett visst antal dagar. Då gäller det ju att se till att man spelar in alla scener på den platsen eller där man använder den utrustningen, under den till där har tillgång till den.

Scenernas längd
Hur vet man då hur många scener man hinner spela in på en dag? Jo, man utgår från scenernas längd i manuset, där en sida manus motsvarar en minuts film (om manuset är korrekt formaterat). När man gör manusnedbrytningen så mäter man längden på scenerna i åttondels manussida. Dvs en halv manus sida motsvarar 4/8, två manussidor 16/8 etcetera. Sedan summerar man då den totala längden på alla scener man spelar in varje dag och flyttar runt i planen så att får ett så jämt inspelningstempo som möjligt. Ett bra riktmärke är att inte försöka spela in mer än tre sidor manus per dag. Dock så måste man se till att väga in andra parametrar och inte bara stirra sig blind på längden på scenen utan även se till hur komplex den är i övriga inspelningsförhållanden (antal kamerainställningar, skådespelare, statister, stunt och dyl).

Förflyttningar
En sak som kan stjäla tid från själva inspelningen är förflyttningar. Därför försöker man – i möjligaste mån – som sagt att spela in alla scener som utspelar sig på samma plats samtidigt. Dessutom så försöker man i princip alltid undvika förflyttningar under dagen, så om man spelar in flera olika scener på samma dag, så försöker man i alla fall se till att dessa scener spelas in på samma plats. Spelar man in på olika orter så försöker man naturligtvis att spela in allt på samma ort i en följd.

Väder
En annan sak som man måste ha med i beräkningen när man lägger schemat är ju att väder och dyl ofta ställer till problem. Vilket är varför man helst vill börja med att spela in alla utomhus scener först – så att man har dem avklarade. (det går ju att spela in inomhus även om det är bra väder ute, men inte att spela in utomhus om det är dåligt väder). Har man en längre inspelning som kanske pågår under flera månader (tex en TV-serie i flera avsnitt), så kan man ibland även behöva ta hänsyn till antalet soltimmar, så att man spelar in utomhus när det är som ljusast. Detta eftersom det här i Norden, under den mörka tiden på året, är ganska korta dagar. Det omvända gäller naturligtvis om man har många scener som ska utspela sig nattetid.

Under själva inspelningen gäller det sedan att vara ständigt uppdaterad med väderförhållanden och uppdatera inspelningsschemat utifrån de förutsättningar som gäller – de prognoser man får. Står det i inspelningsschemat att man nästa dag ska spela in utomhus, men prognosen säger att det ska bli kraftigt regn – ja då planerar man helt enkelt om och byter ut morgondagens inspelning mot något annat.

Cover sets / Reservdagar
Just på grund av att man inte kan styra över vädret kan det vara bra att utforma några dagar i inspelningsschemat som kan fungera som ”reserv” om man inte kan spela in som planerat. Dessa är ofta de lite enklare dagarna, med få medverkande skådespelare (helst samma skådespelare som medverkar de scener man planerat spela in den dagen). Scener som spelas in inomhus och som inte kräver andra allt för avancerade förberedelser. Där kan man då ibland se till att reservera vissa inspelningsplatser just med detta i åtanke. Det kanske med andra ord kan vara en god idé att hyra ett ställe man ska spela in på lite längre, för att kunna ha det som reserv om vädrets skulle ställa till problem.

Arbetstider
En annan sak som är viktigt att veta när man planerar inspelningen är att se till att arbetstiderna är rimliga och att man följer alla lagar och regler, t ex att alla får minst 11 timmars vila mellan arbetspassen, att man inte arbetar mer än sex dagar i veckan och inte mer än 10 dagar under en två veckors period osv.  När man planerar dessa arbetstider så är det viktigt att tänka på att alla inte startar arbetsdagen samtidigt. T ex så brukar el-avdelningen för-rigga på inspelningsplats kanske 1-2 timmar innan övriga teamet dyker upp – och mask och kostym börjar även de – på sitt håll – förbereda skådespelarna några timmar innan, så att alla är klara att börja arbeta på utsatt tid.

2:nd Unit
En sak som kan vara bra att identifiera när man gör manusnedbrytningen och inspelningsschemat är saker som kan filmas av ett litet mindre team – ett sk 2:unit team – detta för att lägga dessa saker antingen sist i inspelningsplanen eller sist på dagen. Detta för att undvika att det blir övertid för ett helt team – eller att man blir beroende av hela teamet om inspelningen skulle dra över tiden. Ibland planerar man även in att separata team filmar 2:nd unit bilder helt på egen hand (tex B-foto och regiassistent), medan regissören planerar för nästa scen. Det kan tex vara sådant som stadsmiljöer eller andra inklippsbilder, men även tex om man har en scen där bara en skådespelare medverkar att man låter den skådespelaren regissera denna scenen själv.

Övrigt att tänka på
Andra saker som kan vara bra att tänka på när man gör ett inspelningsschema är boende och mat, då det ju – speciellt om man filmar på mindre orter eller ute i landet – kan vara svårt och/eller dyrt att ordna mat och boende till alla precis så som krävs enligt inspelningsschemat. Det samma gäller resor, där ju priserna kan variera kraftigt beroende på hur och när man reser.

Andra saker tänka på är att tex försöka dela in produktioner i olika faser och/eller nivåer på produktionsteam – så att man inte behöver ha hela teamet där hela tiden (eftersom det blir ganska dyrt). Tex så kanske man behöver fler personer när man spelar in natt scener utomhus, än vad man behöver när man spelar in dagtid inomhus. Planerar man bra så kanske de extra personerna som behövs vid nattinspelningen utomhus, endast behöver anställas för den period som denna typ av inspelning pågår. Har man tex flera scener med avancerade stunt, så kanske det blir billigare om man spelar in dessa i en följd, snarare än att ta in stunt-personalen några dagar här och där osv.

Bilagor
Jag bifogar här dels ett standardiserat manusnedbrytningsblad, som ska skrivas ut på papper med olika färg beroende på om det avser en scen som ska spelas in inomhus eller utomhus samt om det är på natten eller dagen. (Se färkoderna länst upp till vänster på bladet).

Jag bifogar också ett exempel på ett inspelningsschema och en manusnedbrytning som jag gjorde i excel inför inspelningen av vår långfilm SKILLS. Här gjordes helt enkelt manusnedbrytningen först scen för scen och sedan skapade jag ett nytt blad för inspelningsschemat dit jag kopierade cellerna i manusnedbrytningen – för att sedan där kopiera och flytta runt dem. (notera även att vissa saker som tex antal inställningar saknades i inspelningsschemat, då regissören helt enkelt inte haft tid att förbereda dessa då jag gjorde inspelningsschemat).

Speak Your Mind

*