Vad fasen är kommersiell film?

Den senaste tiden har jag funderat en hel del på begreppet ”kommersiell film”. Det är många som slänger sig med det begreppet, utan att egentligen definiera vad man menar med det. I grund och botten borde ju begreppet betyda att filmen genererar pengar, dvs att intäkterna från filmen är större än kostnaderna för produktion, marknadsföring osv. Dock verkar det snarare som om många som pratar om ”kommersiell film” avser en viss typ av film. Filmer i en viss typ av olika genrer. Filmer på ett visst språk. Detta sätts sedan gärna i motsats till tex art house film – precis som om det inte skulle kunna finnas kommersiell art house. Klart det finns! Massor av art house filmer har genererat mer intäkter än vad dom kostat att producera och marknadsföra – och borde därmed klassas som kommersiella.

Inte heller är det ju så att filmer i en viss typ av genre, så som tex komedi, action, thriller eller dylikt per automatik genererat vinst. Tvärtom så är det väl så att de allra flesta filmer går med förlust, oavsett genre. Dessutom är det ju inte så att filmer som drar mycket publik nationellt, per automatik gör det internationellt. Det, däremot, beror ofta på vilken genre det handlar om. Som jag redan berört i tidigare inlägg så är vissa genrer, så som drama och komedi mer nationellt bundna – då dom är knutna till den lokala kulturen. Medan genrer så som action, thriller, sci fi osv lättare kan omfamnas av en publik internationellt. Det innebär ju i sig att vissa genrer är mer beroende av sin lokala publik, medan andra är mer beroende av sin internationella. Att därför – som vi gör i den svenska filmpolitiken – likställa kommersiell film, med film som når en stor publik nationellt (främst på bio). Blir därför fel. Speciellt om man samtidigt lever i tron om att all genre-film, kan nå en stor publik nationellt. Jag blir därför så uppgiven över just denna okunskap om vad som faktiskt ÄR kommersiell film – och det faktum att den svenska filmpolitiken delar upp filmer i två fack: Ett fack för filmer som ska nå framgång på festivaler och ett fack för de filmer som ska dra en bred publik på bio nationellt! Det bäddar inte får ett brett utbud av film, utan exkluderar snare en hel uppsjö av filmer: De som som är tänkta i avseende att vara kommersiella genom att nå en bred publik internationellt, snarare än nationellt.

Speak Your Mind

*