sammanfattning…

Dags att försöka sammanfatta mina intryck från årets Cannes-resa. Generellt måste jag säga att det varit en mycket lyckad resa. Betydligt bättre än förra året, trots det dåliga vädret. Främst handlar väl detta om att jag i år varit lite mer ”aggressiv” i att söka upp större och mer etablerade bolag. Men även mer ”rätt” bolag i avseende att de matchar den typen av filmer jag gör bättre. Förra året så var en hel del av mina möten faktiskt ganska så meningslösa. Även om det naturligtvis fanns dom som var riktigt givande även förra året (En del möten i år var ju tom uppföljningsmöten från förra året). Målet var att hitta säljagenter som även var villiga att samproducera. För fyra av de sex projekt jag hade med mig hit så borde det målet kunnat uppnås. Jag har fått en klar bild över vilka dessa bolag är och dom verkar klart intresserade av projekten. Jag ska maila dem material och hålla dem uppdaterade på hur det går med utvecklingen. Sedan beror naturligtvis allt på vad dom tycker om manus osv. Men det finns i alla fall en bra grund att bygga vidare på – med flera olika bolag och det är ju bra. För två av projekten har det däremot varit svårare att hitta säljbolag. Något jag misstänkte redan innan, men jag hade väl ändå lite förhoppning om att det inte skulle vara så omöjligt som det har verkat här. Det har däremot inte varit några större problem att hitta samproducenter, så det finns bolag att bygga vidare på även med dessa projekt.

När jag kommer hem nu så blir det att – efter att allt praktiskt hemma är avklarat – sätta sig ner och gå igenom alla anteckningar och försöka pussla om strategin för varje enskilt projekt. Sedan är väl nästa steg att maila ut uppföljningar och då i vissa fall skicka med material (det är lite olika vad bolagen frågat efter). Jag har även fått ett antal förfrågningar från personer som letar efter bolag att samproducera med i Sverige – och även fått en förfrågan om att producera en film mer eller mindre som beställningsjobb. Så detta är ju också något jag måste följa upp.

Jag har haft ett projekt som många funnit mycket mer intressant än de andra, så min strategi är nog att försöka bygga upp relationen till flera av bolagen främst baserat på det projektet – och sedan väva in de andra i de samarbetet allt eftersom och i den mån de går. Målet är nu att över sommaren fortsätta utveckla de projekt som är mest intressanta för att sedan samla på sig letter of intent från alla dessa bolag, så att man kommer ett steg närmare ett avtal om produktionen – och om inte annat – även får en lite mer klar bild exakt vad det är man har på plats för varje film och vad man saknar. Jag gissar tex att många av dessa LOI:s (Letter of Intents) – kommer har formuleringar som att bolagen är intresserade om dom får godkänna manus, team och skådespelare osv.

Utöver de rena kontakterna som är nödvändiga för produktionerna, så har jag även lärt mig en hel del. Jag besökte ju alla sjuk frukostträffar i producers network och fick där väldigt mycket bra information – och även en hel del bra kontakter. Även om det mesta var relativt

Speak Your Mind

*