Producers network

Så här har ”schemat” för producers network de olika dagarna sett up (klicka på länkarna för att öppna en PDF) . Varje bord har en moderator och en inbjuden gäst – och tanken är att det är ett tema som man pratar kring (detta följs dock inte alltid). Sedan får även alla producenter runt bordet (brukar vara runt 8-10 stycken) presentera sig och ställa frågor.

Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7

Speak Your Mind

*